06-48685036       info@btbtilburg.nl

Voor wie

Back to Basic Tilburg biedt persoonlijke en individuele ambulante begeleiding aan volwassenen die extra ondersteuning, begeleiding en/of coaching nodig hebben. Ons werkgebied bevindt zich in de regio Tilburg.

Via een Persoonsgebonden Budget (PGB) is het mogelijk om zorg bij ons in te kopen.

PGB

Het Persoonsgebonden Budget is een subsidie van de overheid waarmee mensen zelf de zorg kunnen inkopen die zij nodig hebben. De cliënt kan op deze manier zelf zijn eigen zorgverlener uitzoeken die het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierdoor houdt de cliënt de regie in eigen handen.

Iedereen die (tijdelijk) extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft komt in principe in aanmerking voor een PGB. De mensen die extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebben zijn voornamelijk mensen met een beperking, aandoening of een stoornis.

Soorten PGB waar wij mee werken:

  • WMO-budget (Wet maatschappelijke ondersteuning), onder andere voor huishoudelijke hulp, begeleiding of dagbesteding
  • WLZ-budget (Wet langdurige zorg) voor langdurige zorg thuis

Procedure

Tijdens een intake-gesprek leren we elkaar kennen, maken we jouw hulpvraag duidelijk en nemen we de stappen met je door voor het aanvragen van een PGB.

Er volgt dan een ‘keukentafelgesprek’ met een medewerker van de gemeente. Tijdens dit gesprek wordt besproken waarom jij een PGB nodig hebt en hoe je dit budget wil besteden. De gemeente bepaalt dan of je een PGB krijgt en hoeveel uur. Zodra je een toekenningsbeschikking hebt gekregen van de gemeente en de zorgovereenkomst is opgesteld, kan de begeleiding starten. Op basis van het aantal uren dat toegekend is maken wij samen afspraken op welke dagen/tijden we bij je thuis komen voor de gevraagde ondersteuning.